R3 Entreprenør sikrer Telenor-avtale

 

Telenor skal skifte ut sitt nasjonale kobbernett med nyere og bedre løsninger. Norsk Gjenvinning-konsernet, med R3 Entreprenør i spissen, tar ansvar for hele verdikjeden.

Telenors utskiftingsprosjekt, som starter denne høsten, vil strekke seg over flere år hvor minst hundre bygg skal rives, innvendig utstyr og kabler skal demonteres og fjernes, samt flere hundre tusen stolper med tilhørende kabler skal tas ned og transporteres for gjenvinning eller destruksjon.

R3 Entreprenør, Norsk Gjenvinning og Kabel Metall Trafo Gjenvinning (KMT) skal i første omgang utføre arbeid der utstyr og infrastruktur tilknyttet kobbernettet i Troms fylke skal ryddes opp og saneres. Arbeidet startet allerede i september.

Kremmerskap blant våre ansatte

Styrken til Norsk Gjenvinning-konsernet er muligheten for å trekke på flere fagkompetanser, nødvendig for å kunne levere dette prosjektet slik at det står til Telenors forventninger. Når forespørselen havnet et sted i konsernet og prosjektlederne forsto det potensielle omfanget av prosjektet sørget de for at det ble organisert et samarbeidsprosjekt på tvers av konsernet. For å kunne svare best mulig på Telenors forespørsel ble det satt sammen et tilbudsteam med spisskompetanse innenfor de relevante fagområdene.

– R3s spisskompetanse innen spesialiserte rivetjenester og erfaring med lignende oppdrag var helt klart avgjørende for tilbudets konkurransekraft, forteller Kim Erlend Kvalsund, forretningsutvikler i Norsk Gjenvinning-konsernet.

Norsk Gjenvinning støtter R3 i prosjektet som en garantist for tilpasset, effektiv og sikker avfallslogistikk, samt forsvarlig og sporbar nedstrøm på alle fraksjoner. KMT skal håndtere all kabel som medfølger den utvendige infrastrukturen. Dette samarbeidet kombinerer de ulike selskapenes spesialområder, som gjør at NG-konsernet som aktør har en tilnærmet full dekning av verdikjeden.

–Vi er opptatte av miljøaspektet i arbeidet som gjøres i dette prosjektet, og at Norsk Gjenvinning og R3 tar ansvar for hele verdikjeden gjør at vi har tro på at dette samarbeidet kommer til å utvikle seg videre framover, forteller Jostein Brudeli i Telenor.

Lese hele saken her: https://www.nggroup.no/presserom/r3-entreprenoer-sikrer-telenor-avtale/

Miljørådgivning

Vår maskinpark dekker alt fra små oppdrag til de største og mest kompliserte. Våre systemer og rutiner gjør at oppdragsgivere kan føle seg trygge på at arbeidene utføres slik at sikkerhet for personer, gjenstander og miljø ivaretas.

Miljøkartlegging og avfallsplaner

Plan- og bygningsloven byggteknisk forskrift TEK17 (§9-6 og 9-7), stiller krav om at det skal utføres miljøkartlegging og utarbeides avfallsplaner som del av prosjekteringen innen fagområdet miljøsanering for alle rehabiliterings- og rivetiltak.

Miljørådgiving

Vår rådgivningsavdeling utfører årlig ca. 250-300 konsulentoppdrag for alle typer kunder, i tillegg til å ivareta støttefunksjoner innen miljørelaterte emner, bistår R3 også som rådgivere i forbindelse med utvikling av norsk standard, ulike veiledninger, opplæring og FoU-prosjekt.
R3 Entreprenør er medlem av Forum for miljøkartlegging og miljøsanering og sitter i styret i Asbestforum

Miljørådgiving

Det er ved de fleste grunnarbeider krav til grunnundersøkelse, tiltaksplan og videre oppfølging av fra en miljøgeolog. Tiltaksplanen lages i henhold til aktuelle krav i Forurensningsforskriftens § 2-6.

Våre miljørådgivere har formell utdannelse innen miljøgeologi fra universitet, samt erfaring fra oppdrag av ulikt omfang. Jord- og vannprøver analyseres hos eksterne, akkrediterte laboratorium. Det benyttes i tillegg et håndholdt XRF-instrument for å gi en god indikasjon på eventuell forurensning og til prøveutvelgelse for analyse hos akkreditert laboratorium.

Betongsaging og kjerneboring

R3 Entreprenør har utført kjerneboring på over 900 hull i forbindelse med ny tunnel til Follobanen

I 2022 skal Follobanen stå ferdig, og et firespors linjestystem mellom Ski og Oslo skal sikre reisende en rask og effektiv togtransport.

På banenor sine sider står det:

Med Follobanen får reisende dobbelt så godt togtilbud. Med høyhastighetstog direkte mellom Oslo og Ski blir reisetiden ned til halvert (fra 22 til 11 minutter). Samtidig fortsetter lokaltrafikken på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski.

Les mer om saken her

R3 Entreprenør vant i vinter/vår 2019 kontrakt med den tyske entreprenøren Keller om å kjernebore 900 hull i en gammel kulvert som nå skal bli en del av Follobanen. Hullene var på Ø200mm, og er fordelt på gulv og gradhull. 450 hull ble boret 90 grader rett ned for deretter å bli fylt med betong og armering, dette ble gjort for å stabilisere grunnen.

Øst-Riv AS engasjerte videre R3 til arbeidet med å betongsage opp dekket i tunnelen slik at denne kunne senkes. Da grunnen var stabilisert ble dekket skåret opp for å gjøre plass til de nye høyhastighetstogene som kommer. I denne forbindelse ble det betongsaget over 700 meter betong som var 80cm tykk, og det ble kjerneboret over 1000 hull. Over halvparten av disse ble boret opp ned for innfesting av ny armering til nytt tunnelløp.

På det meste var vi 11 mann som jobbet på tre tunneler parallelt. Arbeidene gikk over 4 måneder, og det ble kjerneboret i snitt 30 hull per dag.  Vi kjørte to skift som strakk seg fra 4-5 tiden på morgenen til 23 tiden på kvelden, med andre ord nesten døgnskift- forteller prosjektleder i R3, Ole Gunnar Brigsted.

Dette har vært et utfordrende, men spennende prosjekt hvor vi virkelig har måttet ta i bruk spisskompetansen og erfaringen vi besitter- avslutter han.

R3 har lang og solid erfaring med betongsaging og kjerneboring  Kontakt oss i dag.!
betoingsaging på follotunellen
Betongsaging
Betongsaging
Betongsaging