Betongsaging og kjerneboring

R3 Entreprenør har utført kjerneboring på over 900 hull i forbindelse med ny tunnel til Follobanen

I 2022 skal Follobanen stå ferdig, og et firespors linjestystem mellom Ski og Oslo skal sikre reisende en rask og effektiv togtransport.

På banenor sine sider står det:

Med Follobanen får reisende dobbelt så godt togtilbud. Med høyhastighetstog direkte mellom Oslo og Ski blir reisetiden ned til halvert (fra 22 til 11 minutter). Samtidig fortsetter lokaltrafikken på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski.

Les mer om saken her

R3 Entreprenør vant i vinter/vår 2019 kontrakt med den tyske entreprenøren Keller om å kjernebore 900 hull i en gammel kulvert som nå skal bli en del av Follobanen. Hullene var på Ø200mm, og er fordelt på gulv og gradhull. 450 hull ble boret 90 grader rett ned for deretter å bli fylt med betong og armering, dette ble gjort for å stabilisere grunnen.

Øst-Riv AS engasjerte videre R3 til arbeidet med å betongsage opp dekket i tunnelen slik at denne kunne senkes. Da grunnen var stabilisert ble dekket skåret opp for å gjøre plass til de nye høyhastighetstogene som kommer. I denne forbindelse ble det betongsaget over 700 meter betong som var 80cm tykk, og det ble kjerneboret over 1000 hull. Over halvparten av disse ble boret opp ned for innfesting av ny armering til nytt tunnelløp.

På det meste var vi 11 mann som jobbet på tre tunneler parallelt. Arbeidene gikk over 4 måneder, og det ble kjerneboret i snitt 30 hull per dag.  Vi kjørte to skift som strakk seg fra 4-5 tiden på morgenen til 23 tiden på kvelden, med andre ord nesten døgnskift- forteller prosjektleder i R3, Ole Gunnar Brigsted.

Dette har vært et utfordrende, men spennende prosjekt hvor vi virkelig har måttet ta i bruk spisskompetansen og erfaringen vi besitter- avslutter han.

R3 har lang og solid erfaring med betongsaging og kjerneboring  Kontakt oss i dag.!
betoingsaging på follotunellen
Betongsaging
Betongsaging
Betongsaging

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.