Grunnundersøkelse

R3 Entreprenør utfører miljøteknisk grunnundersøkelse – forundersøkelse, kabelpåvisning, prøvetaking, utarbeidelse av tiltaksplan, oppstartsmøter, risikovurdeinger og rådgiving/tilsyn under prosjektets fremgang

Kontakt oss

Vil du vite mer? Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Få pristilbud

Miljøteknisk grunnundersøkelse – forundersøkelser, kabelpåvisning, prøvetaking, utarbeidelse av tiltaksplan, oppstartsmøter, risikovurderinger og rådgivning/tilsyn under prosjektets fremgang.

 

Det er ved de fleste grunnarbeider krav til grunnundersøkelse, tiltaksplan og videre oppfølging av fra en miljøgeolog. Tiltaksplanen lages i henhold til aktuelle krav i Forurensningsforskriftens § 2-6.

Våre miljørådgivere har formell utdannelse innen miljøgeologi fra universitet, samt erfaring fra oppdrag av ulikt omfang. Jord- og vannprøver analyseres hos eksterne, akkrediterte laboratorium. Det benyttes i tillegg et håndholdt XRF-instrument for å gi en god indikasjon på eventuell forurensning og til prøveutvelgelse for analyse hos akkreditert laboratorium.

Ved deponering av masser kreves analyserapporter som viser eventuell forurensningsgrad. Det er store prisforskjeller for deponering av masser med ulik forurensningsgrad, det vil derfor lønne seg å få avgrense eventuelle høyt forurensede masser slik at disse begrenses så mye som mulig. Etter endt grunnarbeid kan R3 hjelpe med å utarbeide en sluttrapport, samt å registrere forholdene i Miljødirektoratets grunndatabase. Både tiltaksplanen og sluttrapporten skal sendes til godkjenning hos miljømyndighetene.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.