Om oss

R3 Entreprenør utgjør en av de største enhetene i Norge innenfor miljørådgivning, betongsaging og kjerneboring. Vi tilbyr våre tjenester både til bedrifts- og privatmarkedet.

Våre kontorer er lokalisert i Oslo og på Rudshøgda men vi tar på oss oppdrag over hele landet.

 

Kontakt oss

Siden 90-tallet har selskapet vært en pådriver for utvikling av regelverk, standarder og beste praksis knyttet til arbeidsmiljø, forurensing og materialgjenvinning i bransjen. Vi prioriterer alltid sikkerhet først, og legger stor vekt på målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Våre kunder tar kontakt med oss når de ønsker en solid samarbeidspartner som sikrer kvalitet i alle ledd.

VÅR HISTORIE

Rivningsspesialisten AS ble etablert i 1994, skiftet navn til Veolia Miljø Entreprenør AS 1. desember 2007 og til Norsk Gjenvinning Entreprenør AS i mai 2011.
Selskapet heter i dag R3 Entreprenør AS og er en del av Nordic Demolition AS.

 

HMSK

Miljøarbeid skal være en integrert del av forretningsvirksomheten i konsernet. Arbeid med ytre miljø likestilles med andre lederoppgaver.

– Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere vår miljøpåvirkning lokalt, regionalt og globalt

– Vår virksomhet skal ikke påføre miljøet uakseptable belastninger i form av utslipp til luft, grunn eller vann

– Vi skal inneha nødvendige myndighetstillatelser til å drive våre aktiviteter

– Vi skal være ærlige om vår miljøpåvirkning overfor kunder, publikum og myndigheter

– Vi skal jobbe for at markedet i størst mulig grad er villig til å betale for høy grad av gjenvinning

– Vi skal vedlikeholde og kontrollere eiendom og utstyr for å forebygge utilsiktede utslipp til ytre miljø

 

KVALITET

Kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring skal være en integrert del av forretningsvirksomheten.

– Våre ansatte involverer seg for å oppnå kontinuerlig forbedring gjennom å identifisere og gjennomføre endringer som kan bidra til økt konkurransekraft i markedet eller bedre arbeidsprosesser internt

– Vi skal kartlegge risiko og gjennomføre tiltak som ledd i virksomhetens forebyggende kvalitetsarbeidet

– Vi skal måle og kontrollere konsernets aktiviteter kontinuerlig for å oppnå forbedring

– Vi skal jobbe proaktivt med forebygging av uønskede hendelser

– Gjennom samsvarsvurdering skal vi jevnlig vurdere evnen til å overholde lovbestemte og andre krav som gjelder for konsernet

 

MILJØ

Miljøarbeid skal være en integrert del av forretningsvirksomheten. Arbeid med ytre miljø likestilles med andre lederoppgaver.

– Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere vår miljøpåvirkning lokalt, regionalt og globalt

– Vår virksomhet skal ikke påføre miljøet uakseptable belastninger i form av utslipp til luft, grunn eller vann

– Vi skal inneha nødvendige myndighetstillatelser til å drive våre aktiviteter

– Vi skal være ærlige om vår miljøpåvirkning overfor kunder, publikum og myndigheter

– Vi skal jobbe for at markedet i størst mulig grad er villig til å betale for høy grad av gjenvinning

– Vi skal vedlikeholde og kontrollere eiendom og utstyr for å forebygge utilsiktede utslipp til ytre miljø

Kontakt

TLF: 23 03 53 50
E-POST: post@r3.no
ADRESSE: Østre Akervei 219, 0976 Oslo

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.