Ansatte

R3 skal levere den høyeste grad av kvalitet til fornøyde ansatte, solide partnere og tilfredse kunder som skal oppleve at deres prosjekt blir ivaretatt på den mest effektive og miljøvennlige måten med fokus på HMS, kvalitet, tid og økonomi.

  • Alle

  • Administrasjon
  • Avd. Riving
  • Salg og Kalkulatører
  • Avd. Øst
  • Avd. Miljørådgivning
  • Avd. Trondheim
  • Avd. Drammen
  • Avd. Grenland
  • Avd. Innland

Administrasjon

Erik Andre Vee

Daglig leder

erik.vee@r3.no
+47 900 39 823

Helene Vister Andersen

Økonomisjef, R3 Entreprenør AS

helene@r3.no
+47 918 84 672

Cecilie Cheung

Økonomibistand

cecilie@r3.no
+47 926 06 944

Line Beate Prytz

HR – og Adm administrator

Line@r3.no
+47 982 82 330

Anne Josephine Rutherford

Markedsansvarlig

ajr@r3.no
+47 415 25 543

Randi Ødegård

HR- og opplæringsleder

randi@nordic-demolition.no
+47 901 21 996

Sandeep Singh Kular

HMSK- leder

ssk@r3.no
98077030

Avd. Riving

Musa Batajev

Anleggsleder, riving

musa@r3.no
+47 970 58 454

Malkit Singh

Anleggsleder, riving

malkit@r3.no
+47 982 82 312

Lars Henrik Moe

Avdelingsleder Riving

lhm@r3.no
+47 982 82 345

Peter Viio

Prosjektleder, riving

peter@r3.no
+47 906 76 120

Thomas Tønnessen

Prosjektleder, riving

thomas@r3.no 
+47 954 37 470

Pål Sæter Johansen

Prosjektleder, riving

psj@r3.no
+47 474 66 409

Mari Hofgaard

Prosjektingeniør, Riving

mari@r3.no
+47 957 23 897

Salg og Kalkulatører

Thorleif Østmoe

Anbudssjef/kalkulasjon

thorleif@r3.no 
+47 982 82 344

Runar Lundgjerdingen

Kalkulasjon/salg

runar@r3.no 
+47 900 70 096

Rasmus Forsberg

Kalkulasjon/salg

rasmus@r3.no
+47 463 07 486

Avd. Øst

Lasse Gilstrand

Anleggsleder riving

lg@r3.no
98282334

Arnold Johansen

Anleggsleder riving

arnold@r3.no
90012489

Trond Riise

Anleggsleder riving

trondr@r3.no
98282309

Henning Walther Jørgensen

Anleggsleder, Miljøsanering

hwj@r3.no
93002243

Morten Hagelund

Prosjektleder, Heis

hagelund@r3.no
+47 993 66 219

Sebastian Larsson

Regionsleder, Avdeling Øst

sebastian@r3.no
+47 970 58 448

Odd Martin Sand

Prosjektleder miljøsanering og riving

sand@r3.no 
+47 982 82 343

Ole Gunnar Brigsted

Prosjektleder, Bor og sag

ogb@r3.no
+47 982 82 318

Espen Bækken

Prosjektleder riving

eb@r3.no
92880032

Avd. Miljørådgivning

Camilla Boye Fredriksen

Miljørådgiver forurenset grunn
camilla@r3.no
902 18 115

Svein Johansen

Avdelingsleder Miljørådgivning

sj@r3.no
+47 950 00 218

Hilde Alida Hammer

Miljørådgiver forurenset grunn

hilde@r3.no
+47 984 88 291

Johannes Barstad

Miljørådgiver

johannesb@r3.no

+47 976 28 352

Avd. Trondheim

Roger Vårvik

Avdelingsleder

RV@r3.no
40607631

Marius Fyhn

Anleggsleder

mariusfl@r3.no
97719014

Jan Andreas Torvik

Prosjektleder

jat@r3.no
95212311

Pål Mandahl

Anleggsleder

pm@r3.no
97058453

Avd. Drammen

Bjørn Bjelde

Avdelingsleder

bb@r3.no
40402780

Anders Moe

Prosjektleder

anders@r3.no
92037712

Linda Marie Bjelde

Prosjektleder

Linda@r3.no
40402784

Pål Juelsen

Prosjektleder

paal@r3.no
40032059

Avd. Grenland

Espen Hansen

Prosjektleder, Region Sør

espen@r3.no 
+47 404 02 782

Ole Johan Aastebøl

Anleggsleder

olejohan@r3.no
41242161

Avd. Innland

Kristoffer Vasenden

Avdelingsleder Innlandet

kristoffer@r3.no 
23 03 53 50
+47 482 65 449

Frode Finstad

Prosjektleder Bor og sag

FF@r3.no 
23 03 53 50
+47 958 34 332

Bergfinn Alund

Kalkulatør

bergfinn@r3.no 
23 03 53 50
+47 950 84 107

Kjell Arne Klophus

Prosjekteder Sanering og riving

kak@r3.no 
23 03 53 50
+47 907 64 355

Stian Amundsen

Miljørådgiver

sa@r3.no 
23 03 53 50
+47 469 37 108

Kontakt oss

*
*
*
*

Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
Jeg er enig med personvern.