Miljøkartlegging

R3 Entreprenør utfører miljøkartlegging for utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner for alle typer tiltak. Vi har Sentral Godkjenning tiltaksklasse 3 innen PRO miljøsanering.

Kontakt oss

Vil du vite mer? Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Få pristilbud

MILJØKARTLEGGING, UTARBEIDELSE AV RAPPORT FRA MILJØKARTLEGGING OG AVFALLSPLAN, BYGGESAK

Prosjektene ledes av miljørådgivere med bygg- og miljøteknisk kompetanse på høgskole- og universitetsnivå, sammen med personell med lang operativ praktisk erfaring innen fagfeltet. Materialprøver analyseres hos eksterne akkreditert laboratorium, og i tillegg bruker vi eget håndholdt XRF- instrument som muliggjør raske svar ved feltarbeid

Miljøkartlegging og avfallsplaner

Plan- og bygningsloven byggteknisk forskrift TEK17 (§9-6 og 9-7), stiller krav om at det skal utføres miljøkartlegging og utarbeides avfallsplaner som del av prosjekteringen innen fagområdet miljøsanering for alle rehabiliterings- og rivetiltak.

Miljørådgiving

Vår rådgivningsavdeling utfører årlig ca. 250-300 konsulentoppdrag for alle typer kunder, i tillegg til å ivareta støttefunksjoner innen miljørelaterte emner, bistår R3 også som rådgivere i forbindelse med utvikling av norsk standard, ulike veiledninger, opplæring og FoU-prosjekt.

R3 Entreprenør er medlem av Forum for miljøkartlegging og miljøsanering og sitter i styret i Asbestforum

Bygge- og rivesøknader

R3 Entreprenør også sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. Vi har erfaring fra ulike typer og størrelser av tiltak. Ansvarlig søker -funksjonen innebærer komplett søknad om tillatelse/igangsetting, samt søknad om ferdigattest for tiltaket iht. byggesaksforskriften, SAK10.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.