Kompetanse

Våre ansatte har lang erfaring innen riving, miljøsanering, hulltaking, miljøkartlegging og miljøteknisk grunnundersøkelse.
For å være ledende i markedet er det nødvendig med kontinuerlig kursing og opplæring. Videreutvikling av metoder og videreutdanning av de ansatte er derfor høyt prioritert.

Sentral godkjenning

Selskapet er samlet godkjent innenfor følgende godkjenningsområder (Sentral godkjenning i medhold av plan-og bygningsloven av 27.juni 2008 og forskrift om byggesak av 26.mars 2010):
Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Ansvarlig søker For alle typer tiltak 1
Prosjekterende Miljøsanering 2
Utførende Riving og miljøsanering 3

ISO Sertifisering

Selskapet er sertifisert iht. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018

Sertifikatene er gyldig for følgende områder/tjenester:

Miljøkartlegging, byggesakfunksjoner og annen rådgivning knyttet til miljøsanering og riving. Utførelse av miljøsanering, riving og demontering av bygg, anlegg og andre konstruksjoner, betongboring, betongsaging samt mindre bygge- og anleggsarbeider.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.