Miljøkartlegging i Kristiansand

R3 Entreprenør har gjennomført en miljøkartlegging av Tangen 11-13 i Kristiansand.

Seks bygninger oppført mellom 1960 og 1978 skal helrives til fordel for oppføringen av 170 nye leiligheter.

Byggene har tidligere vært industri-, verksted-, lager-, og kontorlokaler, og har vært påbygget og pusset opp flere ganger i nyere tider. Kartleggingen ble utført på oppdrag av Mur i Sør AS og Tangen Torg AS.
Totalt 86 stk. materialprøver ble tatt og innsendt til akkreditert laboratorium. Håndholdt XRF-instrument ble også flittig benyttet for målinger av bygningsmaterialer på stedet.

Les mer om hva R3 Entreprenør kan tilby av tjenester innenfor Miljøkarlegging her.

 

Organisasjonsendring, juli 2023

1. juli 2023 samlet vi rivevirksomhetene i søsterselskapene R3 og Øst-Riv.

Etter endringen vil all rivevirksomhet i de to selskapene ligge i Øst-Riv, som landets største enkeltforetak innen riving og sanering.
I R3 så beholder vi avdelinger for kjerneboring, betongsaging, miljøkartlegging og miljøteknisk grunnundersøkelse, og planlegger å ytterligere styrke disse områdene fremover.

Gjennom sammenslåingen oppnår vi å samle ledende kompetanse innen riving, sanering og spesialiserte Byggfornyelse-tjenester i Øst-Riv.
Vi øker samtidig satsningen på kompetanseutvikling, forbedring av sikkerhet og spesialisering av personell.

Vi i R3 og Øst-Riv gleder oss til å fortsette og utvikle samarbeidet med denne nye modellen, og til å sikre at våre kunder opplever en styrking av alle våre tjenester i tiden fremover.
For nærmere informasjon om endringene, vennligst ta kontakt.