Rudshøgda

R3 Entreprenør AS, har egen avdeling på Rudshøgda. Rudshøgda ligger i nærheten av Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Moelven, Elverum og Raufoss. Avdelingen har i hovedsak sine prosjekter i dette området, og bistår i tillegg avdelingene  i Trondheim og Oslo ved behov. Avdelingen tilbyr tjenester innenfor, riving, asbestsanering, miljøsanering, kjerneboring, betongsaging, miljøkartlegging og grunnundersøkelser.

R3 Entreprenør avdeling Innlandet kommer opprinnelig fra 13-gruppen AS, som ble kjøpt opp av Norsk Gjenvinning Entreprenør AS i 2014, som deretter endret navn og fusjonerte til R3 Entreprenør AS.

Vi har moderne utstyr som elektriske riveroboter og beltelastere, dette utstyret forurenser ikke lokalet med eksos, og det sparer våre ansatte for tungt fysisk arbeid.

 

R3 Entreprenør har stort fokus på HMS, vi har egen HMS-leder, som kun fokuserer på HMS. Vi gir oss aldri på sikkerhet.

 

 

Har du behov for en våre tjenester, ta kontakt på telefon 23035350 eller e-post post@r3.no

 

Velkommen til ny HMS – leder

Zakaria El Moussaoui tiltrådte stillingen som HMS leder 1.september 2022. Han har bakgrunn som fysioterapeut, men har flere års erfaring som HMS rådgiver i bygg og anleggsbransjen.

 

R3s kjernevirksomhet er riving, kjerneboring, betongsaging, asbestsanering, miljøkartlegging og grunnundersøkelse. Arbeidet vi utfører kan være svært risikofylt, og HMS lederen sørger dermed for at våre prosjekt sikres med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

 

HMS-lederen har til nå vært ute på prosjekter i Oslo, Hamar, Lillehammer, Trondheim. Det er viktig å være ute på byggeplassen for å bli godt kjent med hvordan våre ansatte jobber.

 

Vår viktigste ressurs, er alle våre kolleger som daglig arbeider med riving, kjerneboring, betongsaging og asbestsanering, miljøkartlegging og grunnundersøkelser. Vårt ultimate mål er å skape en bærekraftig arbeidsplass med HMS-fokus i alle ledd. Samtlige som jobber i R3 skal føle seg trygge, sett og hørt. Vi gir oss aldri på sikkerhet!

 

Vi ønsker Zakaria velkommen til oss.

 

 

 

 

Zakaria El Moussaoui
Zakaria El Moussaoui

Trondheim, nye lokaler

Vår avdeling i Trondheim har flyttet til nye lokaler i Vuluvegen 335 på Malvik. 

 

Avdelingen utfører tjenester innenfor riving, miljøsanering, asbestsanering, kjerneboring, betongsaging, miljøkartlegging og grunnundersøkelser.

Vi utfører alt fra store helrivings prosjekter til små asbestsanering jobber og små kjerneboring-oppdrag

R3 bistår også borettslag, med for eksempel riving av baderom før rehabilitering, og riving av fasader, tak og balkonger.

R3 håndterer alle typer avfall på sine prosjekter. Sortering, gjenbruk og gjenvinning står i fokus.

 

Våre kunder er små og store entreprenører, byggherrer, eiendomsbesittere, industribedrifter,  borettslag, sameier og privatkunder.

R3 Entreprenør har fullt fokus på HMS, vi gir oss aldri på sikkerhet.

R3 har elektriske riveroboter og beltelastere, som ikke forurenser lokalet med eksos, og sparer våre ansatte for tungt fysisk arbeid.

 

Har du behov for en våre tjenester, ta kontakt på telefon 23035350 eller e-post post@r3.no

 

Trondheim
Trondheim

Helriving av Narviksterminalen

R3 Entreprenør river Narviksterminalen i Narvik. Det er vår avdeling i Trondheim som har oppdraget. Banenor er byggherre og vår kunde  A. Markussen AS er hovedentreprenør. Bygningene er fra henholdsvis 1962 og 1984, og er på ca 6700 m2. Bygningene har blitt brukt til lager, verksted og smelteverk. Nå skal det bli ny godsterminal på plassen. R3 Entreprenør As sine oppgaver er i hovedsak innvendig rensk av bygningene, før bygningene blir revet ned til grunnen. R3 Entreprenør startet arbeidet i midten av oktober, og arbeidet skal ferdigstilles før jul. Avfallshåndtering er en viktig oppgave på prosjektet. Det er ca 500-600 tonn med stål i bygningene, og dette er en viktig råvare som gjenbrukes, etter det har blitt levert til avfallsmottaket.

Vår avdeling i Trondheim samlet et godt team, samt utstyr på to ukers varsel, og det er nå 7 mann som jobber på dette prosjektet for R3, og det er tre stk 30 tonns gravmaskiner på plassen. Teamet er full av positivitet og svært viktige for R3. Det er høyt fokus på HMS på prosjektet, det er mye som skjer på kort tid på byggeplassen og det er viktig at alle mann har HMS som 1. prioritet.

På banenor sine internettsider står det:

Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige. Narvik godsterminal betjener også vognlasttog og tog til Narvik Havn, mens malmtogene kjøres til LKABs losseanlegg.

Les hele artikkelen her:

Regjeringen skriver :

– For å møte forventa vekst i etterspurnaden og for å styrkje godstransporten til og frå Nord-Noreg, er det naudsynt å auke kapasiteten på godsterminalen på Fagernes i Narvik. Regjeringa legg til rette for at Bane NOR kan inngå forpliktingar for å gå i gang med arbeidet i løpet av 2021, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les hele artikkelen her:

 

Ta kontakt dersom du har behov for riveopdrag, R3 Entreprenør er en  solid samarbeidspartner som sikrer kvalitet i alle ledd. våre fagfelt er:

Miljøsanering, betongsaging & kjerneboring, miljøkartlegging, grunnundersøkelser, asbestsanering, miljørådgivning og riveoppdrag.

R3 Entreprenør har kontorer i Oslo, Trondheim, Slependen og på Rudshøgda. Vi tar på oss oppdrag i hele landet.

 

Se bilder fra prosjektet:

 

Varmearbeider med vinkelsliper
Varmearbeider med vinkelsliper
Varmearbeider med vinkelsliper
Varmearbeider med vinkelsliper
Helriving. Avfallshåndtering. Sortering av stål.
Helriving. Avfallshåndtering. Sortering av stål.
Helriving med gravmaskin
Helriving med gravmaskin
Helriving pågår.
Helriving pågår.
Helrivning, Bygget er på vei ned.
Helrivning, Bygget er på vei ned.
Narviksterminalen. Før bygget skal helrives.
Narviksterminalen. Før bygget skal helrives.
Narviksterminalen. Før bygget skal helrives.
Narviksterminalen. Før bygget skal helrives.