Miljørådgivning

Vår maskinpark dekker alt fra små oppdrag til de største og mest kompliserte. Våre systemer og rutiner gjør at oppdragsgivere kan føle seg trygge på at arbeidene utføres slik at sikkerhet for personer, gjenstander og miljø ivaretas.

Miljøkartlegging og avfallsplaner

Plan- og bygningsloven byggteknisk forskrift TEK17 (§9-6 og 9-7), stiller krav om at det skal utføres miljøkartlegging og utarbeides avfallsplaner som del av prosjekteringen innen fagområdet miljøsanering for alle rehabiliterings- og rivetiltak.

Miljørådgiving

Vår rådgivningsavdeling utfører årlig ca. 250-300 konsulentoppdrag for alle typer kunder, i tillegg til å ivareta støttefunksjoner innen miljørelaterte emner, bistår R3 også som rådgivere i forbindelse med utvikling av norsk standard, ulike veiledninger, opplæring og FoU-prosjekt.
R3 Entreprenør er medlem av Forum for miljøkartlegging og miljøsanering og sitter i styret i Asbestforum

Miljørådgiving

Det er ved de fleste grunnarbeider krav til grunnundersøkelse, tiltaksplan og videre oppfølging av fra en miljøgeolog. Tiltaksplanen lages i henhold til aktuelle krav i Forurensningsforskriftens § 2-6.

Våre miljørådgivere har formell utdannelse innen miljøgeologi fra universitet, samt erfaring fra oppdrag av ulikt omfang. Jord- og vannprøver analyseres hos eksterne, akkrediterte laboratorium. Det benyttes i tillegg et håndholdt XRF-instrument for å gi en god indikasjon på eventuell forurensning og til prøveutvelgelse for analyse hos akkreditert laboratorium.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.