NRK Marienlyst, miljøkartlegging

.

NRK Marienlyst
NRK Marienlyst

 

 

R3 Entreprenør AS har gjort en miljøkartlegging av NRK Marienlyst i Oslo. Prosjektet omfattet 9 bygg med til sammen 135.000 m2, fordelt over 6 etasjer, underetasjer og parkeringsanlegg/kulverter.

Vi utførte miljøkartlegging og utarbeidelse av 8 stk. miljøsaneringsrapporter, avfallsplaner og ombruksrapporter for alle 9 bygg på NRK-Marienlyst. Det var byggene kringkastingshuset, fjernsynshuset, nyhetshuset, G-fløy, menighetshuset, FUHA-brakka, 2 stk. barnehager (Veksthuset og lysthuset) og Glassgården

NRK-Marienlyst var i full drift under oppdraget, med direktesendinger, opptak og innspillinger.

Deler av kringkastingshusets fasader, samt radioresepsjonen fløy -A og store studio er fredet av riksantikvaren. Dette gjorde miljøkartleggingen av disse arealene svært krevende og utfordrende .

Vi utførte prosjekteringen over en periode på 6 måneder, og vi utarbeidet miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner, samt ombruksrapporter. Det er også vurdert om tungmassene kan gjenbrukes.

I prosjektet ble det tatt over 170 stk. materialprøver som ble analysert på akkreditert laboratorium, og det ble i tillegg benyttet et håndholdt XRF-instrument for målinger av bygningsmaterialer på stedet.

Dette var ett stort og spennende prosjekt for rådgivningsavdelingen til R3 Entreprenør AS.

 

Det var  Ferd AS som kjøpte bygningsmassene i 2020. Vår kunde Ferd AS skriver følgende på sine hjemmesider:

Ferd blir langsiktig eier og utvikler av NRK-tomten på Marienlyst – NRK har i dag inngått avtale om salg av Marienlyst til Ferd. Avtalen sikrer NRK finansiering til å realisere et nytt hovedkontor. Ferd har ambisjoner om å utvikle en ny inkluderende og skapende bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene rundt. For å lese hele teksten, trykk her

 

Ta kontakt dersom du har behov for Miljøkartlegging, R3 Entreprenør er en  solid samarbeidspartner som sikrer kvalitet i alle ledd.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.