Helriving av Narviksterminalen

R3 Entreprenør river Narviksterminalen i Narvik. Det er vår avdeling i Trondheim som har oppdraget. Banenor er byggherre og vår kunde  A. Markussen AS er hovedentreprenør. Bygningene er fra henholdsvis 1962 og 1984, og er på ca 6700 m2. Bygningene har blitt brukt til lager, verksted og smelteverk. Nå skal det bli ny godsterminal på plassen. R3 Entreprenør As sine oppgaver er i hovedsak innvendig rensk av bygningene, før bygningene blir revet ned til grunnen. R3 Entreprenør startet arbeidet i midten av oktober, og arbeidet skal ferdigstilles før jul. Avfallshåndtering er en viktig oppgave på prosjektet. Det er ca 500-600 tonn med stål i bygningene, og dette er en viktig råvare som gjenbrukes, etter det har blitt levert til avfallsmottaket.

Vår avdeling i Trondheim samlet et godt team, samt utstyr på to ukers varsel, og det er nå 7 mann som jobber på dette prosjektet for R3, og det er tre stk 30 tonns gravmaskiner på plassen. Teamet er full av positivitet og svært viktige for R3. Det er høyt fokus på HMS på prosjektet, det er mye som skjer på kort tid på byggeplassen og det er viktig at alle mann har HMS som 1. prioritet.

På banenor sine internettsider står det:

Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige. Narvik godsterminal betjener også vognlasttog og tog til Narvik Havn, mens malmtogene kjøres til LKABs losseanlegg.

Les hele artikkelen her:

Regjeringen skriver :

– For å møte forventa vekst i etterspurnaden og for å styrkje godstransporten til og frå Nord-Noreg, er det naudsynt å auke kapasiteten på godsterminalen på Fagernes i Narvik. Regjeringa legg til rette for at Bane NOR kan inngå forpliktingar for å gå i gang med arbeidet i løpet av 2021, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les hele artikkelen her:

 

Ta kontakt dersom du har behov for riveopdrag, R3 Entreprenør er en  solid samarbeidspartner som sikrer kvalitet i alle ledd. våre fagfelt er:

Miljøsanering, betongsaging & kjerneboring, miljøkartlegging, grunnundersøkelser, asbestsanering, miljørådgivning og riveoppdrag.

R3 Entreprenør har kontorer i Oslo, Trondheim, Slependen og på Rudshøgda. Vi tar på oss oppdrag i hele landet.

 

Se bilder fra prosjektet:

 

Varmearbeider med vinkelsliper
Varmearbeider med vinkelsliper
Varmearbeider med vinkelsliper
Varmearbeider med vinkelsliper
Helriving. Avfallshåndtering. Sortering av stål.
Helriving. Avfallshåndtering. Sortering av stål.
Helriving med gravmaskin
Helriving med gravmaskin
Helriving pågår.
Helriving pågår.
Helrivning, Bygget er på vei ned.
Helrivning, Bygget er på vei ned.
Narviksterminalen. Før bygget skal helrives.
Narviksterminalen. Før bygget skal helrives.
Narviksterminalen. Før bygget skal helrives.
Narviksterminalen. Før bygget skal helrives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.