Riving av Søderberganlegget Årdal

Prosjektperiode: august 08 – juli 09

Prosjektbeskrivelse

Arbeidene omfattet støvsuging, miljøsanering og riving av Hydros industrianlegg på ca 40 000 m2, og er et av Norgeshistoriens største oppdrag innen riving av industribygg.

Utfordring

Det var store utfordringer knyttet til håndtering av støv og miljøsanering, framdrift og logistikk på arbeidsplassen, og i tillegg svært strenge krav til rutiner ang. HMS/SHA. Alle konstruksjoner ble støvsugd før riving. Til sammen 1.100 tonn støv.

Prosjektløsning/resultat

10.500 tonn Jern og metaller ble fraktet til Årdalstangen, for videre transport med båt for salg i Belgia. 17000 tonn anode og katodemasse ble levert til Rockwool som brennstoff til sin produksjon. All aluminium, til sammen 6.200 tonn gikk tilbake til Hydro sitt anlegg for smelting og gjenvinning. Arbeidene ble utført med H-verdi = 0, og vi mottok Hydros utmerkelse for godt utført arbeid og innfrielse av måltall, med spesiell framhevelse av HMS, framdrift og samarbeid/organisasjon.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.