Riving av Lørenfaret 1-3

Prosjektperiode: Høst 2017/Høst 2019
Prosjektet ble gjennomført uten skader H=0 og med en sorteringsgrad på 99 %

Prosjektbeskrivelse

R3 Entreprenør AS vant høsten 2017 anbudskonkurransen for riving av tidligere DNBs tellesentral på Løren. Oppdragsgiver var Oslo Pensjonsforsikring, som etter hvert skulle bygge Nye Økern Portal, et bygningskompleks på til sammen 75000 m2. Bygningsmassen besto av en høyblokk på 9 etasjer, samt en lavblokk på 5 etasjer. Arbeidene var ferdigstilt sommeren 2018, men utviklet seg videre som en samspillsentreprise. I løpet av resterende 2018, ble det revet 2 store garasjeanlegg, samt utgravd og fjernet store mengder forurensede masser. Høyblokka som tidligere gikk under navnet Medical City, inngikk i selve bygge entreprisen, som Vedal Entreprenør AS, vant. R3 og Vedal inngikk kontrakt for rivingen høsten 2018.

Problemstilling

Bygge entreprisen måtte i gang, men det var fortsatt leietakere i Høyblokka. Resultat ble at alle tomme etasjer ble rensket innvendig i påvente av utflytting. Noe som til tider var svært utfordrende med tanke på støy, varme og ivareta brannsikkerhet og rømningsveier. Bygget inneholdt store mengder asbest, både inne i bygget, men også utvendig, bak alle fasadeplater.

Prosjektløsning/resultat

Da alle leietakerne var utflyttet i januar 2019, var byggearbeidene så nærme høyblokka at det ikke ville være forsvarlig å rive denne på kommersiell måte med store maskiner. De 4 øverste etasjene ble klippet ned med rivingsroboter og store deler av bæresystemet ble heiset ned med kraner. Selve maskinrivingen startet ved påsketider og ble ferdigstilt i oktober 2019. Da var nybygget allerede oppe i mange etasjer og spunt og fundamenter bare noen få meter ifra.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.