Riving av høy- og lavblokker på Ahus, samt rensk i Nye Nord.

Prosjektperiode: nov 08 – des 09

Prosjektbeskrivelse

De to entreprisene “Riving av høyblokker” og “Rivingav lavblokker” ble utført samtidig og besto av riving og miljøsaneringav ca 40 000 m2 bygningsmasse fordelt på totalt ått blokker der de høyeste skulle rives ned tretten etasjer. I tillegg ble entreprisen «Nye Nord»utført samtidig, innvendig stripping av ca10 000 m2 i bygget Nye Nord som ligger inntil nordblokken. Entreprisen omfatter i tillegg bl.astøping av betongdekker, tekking av gjenstående etasje og gjenmuring av rivesnitt. Oppdragsgiver var Helse Sør-Øst AS ved Nye Ahus og dette var Norges største rivingsprosjekt på land.

Utfordring

Den nederste etasjen i høyblokkene skulle ikke rives, men være i drift under rivingsarbeidene. Det var sykehus i drift på alle kanter, og også psykiatrisk avdeling i drift tett inntil rivingsarbeidene.Dette stilte store krav til sikker rivemetode. Det var i tillegg store utfordringer knyttet til håndtering av støv- og støy, samt miljøsanering, framdrift og logistikk på arbeidsplassen.

Prosjektløsning/resultat

Det ble utført omfattende prosjektering, ogrivingsarbeidene ble løst kontrollert og sikkert bl.a ved bruk av støysvake elektriske rivingsroboter som arbeidet inne i bygget. Betongmasser i høyblokka ble revet etasje for etasje og fraktet ned i innvendige heissjakter.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.