Refundamentering av bygård i Youngskvartalet

Prosjektperiode: nov 2015 – des 2017

Prosjektbeskrivelse

I november 2015 startet arbeidene i Youngsgate 7, Youngsgate 9 og Torggata 13 for Veidekke Entreprenør AS.
Hovedoppgaven for R3 i dette prosjektet var gravearbeider og hulltaking ifbm. refundamentering av en ca. 150 år gammel bygård i Oslo Sentrum.

Ett nybygg skulle opp i det som da var bakgården til disse bygårdene, men en utgraving av bakgården var ikke mulig, før de gamle bygårdene var refundamentert.

Utfordring

I tillegg til bygårdens alder, så hadde disse bygningene stått tomme i ca. 15 år når vi startet arbeidene.De var i veldig dårlig stand. Sikker-jobb-analyser og hyppige møter ble fort hverdagsmat, da nye, ukjente og farlige forhold ble avdekket nesten hver dag og planer for utførelse måtte revideres.

Prosjektløsning/resultat

Arbeidene med refundamentering startet med utgraving ogsenking av gulvnivå i alle tre kjellere.
Grunnet en stram fremdriftsplan, så ble det brukt treriveroboterav typen brokk 90, en maskin i hver kjeller, for å få unna massene raskt, slik at kjerneborere, armerere og forskalingsarbeidere på plassen kunne gjøre sitt.
Da gulvnivået var på ønsket nivå, så kjerneboret vi utsparinger for hver tredje meter, i alle grunnmurer. Hver utsparing var på ca. 80*60 cm med ca. 100 cm dybde og måtte sømbores.
Som et rutenett støptes så betongdragere inn i disse utsparingene og gjennom hele kjelleren.

En brokk kan laste mye masser uten å bli sliten! Men det ble i disse kjellerne fjernet ca. 750 tonn, i hovedsak gravemasser, og hvert eneste kilo har blitt trilla i trillebår fra brokk og spadd opp på transportbånd for hånd, før massene ble transportert til avfallsmottak i containere.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.