Innvendig rensk i bygg 3 på Akershus Festning

Prosjektperiode: Jan 2019 – Vår 2020

Prosjektbeskrivelse

Oppdragsgiver var Haandverkerne AS, med Forsvarsbygg som byggherre. Bygg 3 er et fredet bygg fra ca år 1750 hvor det er blitt gjort utallige ombygginger, rehabiliteringer etc. opp igjennom årene. Bygget skulle strippes helt ned til bærekonstruksjon og prosjektet inneholdt da både innvendig rensk av nyere bygningsmaterialer, samt forsiktig demontering av originale materialer for gjenbruk i gjenoppbyggingen. Prosjektet hadde en planlagt ferdigstillelse sommeren 2019, men som følge av store mengder tilleggsoppdrag ble kontraktsarbeidene først ferdigstilt november 2019. Etter dette fortsatte R3 å utføre grunnarbeider i bygget som inkluderte utgraving for tekniske føringe, og en generell senking av hele byggets grunn for nytt planlagt betongdekke.

Problemstilling

Bygget ligger innenfor murene til Akershus festning, og eneste innkjøring er igjennom porten over brua ved Kongens gate. Dette medførte høyde utfordringer på all inn og uttransport. Det var kun mulig å få 10m3 containere inn igjennom porten, og med prosjektets krav om 100% sorteringsgrad (restavfall/blandet næringsavfall var ikke tillatt) og kun plass til 4 containere medførte dette store logistikk utfordringer på uttransport av avfall.
Som følge av byggets fredningsverdi måtte alt som skulle rives og demonteres godkjennes løpende av riksantikvarens representant. På det meste opp til 5 lag med f.eksplatekledning, skapte lange prosesser.

Prosjektløsning/resultat

For avfallshåndteringen lagde vi en klar plan på hvilke fraksjoner som skulle rives når, slik at det som ble revet kunne gå rett i de 4 containerne vi hadde til rådighet. Med R3 sin kunnskap om avfallsfraksjonene, samt et tett samarbeid med Norsk Gjenvinning, ble alt avfall levert som sorterte fraksjoner med en sorteringsgrad på 100%.
Det ble det i samråd med byggherre og totalentreprenør utført daglige befaringer med riksantikvarens representant og arkitekt for kontinuerlige avklaringer rundt verneverdige elementer.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.