Gaustatoppen

Gausta toppen

Gutta går de siste 100 meterne må gutta gå til fots.

 

R3 utfører i disse dager et prosjekt på Gaustatoppen. Oppdragsgiver er Telenor som via ISS har bestilt innvendig heavy cleaning og sanering av asbest på Telenor sitt anlegg på Gaustatoppen

Bygget er på ca 450 m2. I tilknytning til bygget ligger et tårn som det også foretaes cleaning av innvendig. Eiendommen benyttes til teleteknisk kommunikasjon for radio og tv signaler, og er et landemerke i Sør-Norge. Bygget er fra 1960 og ble bygget under den kalde krigen, samtidig som det ble etablert en tunell og en bane inne i fjellet.

Prosjektet startet opp 25.09 og skulle vært avsluttet 10.12 men det kom en tilleggsjobb som vil vare frem til nyttårsaften. For å få fraktet opp alt nødvendig utstyr benytter vi helikopter, til transport. Utstyr som benyttes er alt nødvendig utstyr ifb. med sanering. I tillegg har vi leid inn kompressor og stillas.

Det startet med nydelig vær og flotte forhold de første ukene. Adkomsten til bygget er via Gaustabanen, men de siste 100 meterne må gutta gå til fots. Det har den siste tiden vært ekstreme forhold utendørs på toppen. Det har til tider vært helt i grenseland av forsvarlighet, men gutta er godt utstyrt og god HMS er fulgt hele veien.

R3 har to faste personer på prosjektet, Mikael Svensson og Jonas Kindberg som har hatt fast base på toppen og har gjort en utmerket jobb.. Vi har leid Turistforeningen sin hytte til overnatting i hele perioden og benyttet Gaustabanen til transport ned til parkeringsplassen. Dette har gjort at prosjektet kunne gå kontinuerlig siden gutta kunne gå rett fra senga og på jobb. De har laget egen mat de siste ukene og det er all grunn til å tro at de har likt seg på toppen. Prosjektet har gått etter fremdriftsplanen og vi regner med ferdigstillelse rundt nyttår.

Retter en stor takk til Jorunn i Turistforeningen som stilte hytta til disposisjon, Videre til Halvor i Gaustabanen for utmerket service ifb. med transport. Takk også til Pegasus Helicopter AS for utmerket helikopterflyvning av utstyr og avfall.

 

Gausta - utsikt
Gausta – utsikt

Pegasus Helicopter AS
Pegasus Helicopter AS
Avfallshåndtering
Avfallshåndtering
Avfallshåndtering
Avfallshåndtering
Avfallshåndtering
Avfallshåndtering

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.