Etterstad VGS Bygg E

Prosjektperiode: mai 2019 – des 2019

Prosjektet ble gjennomført uten skader, og med en sorteringsgrad på 99%

Prosjektbeskrivelse

R3 vant det det offentlige anbudet på totalentreprise for riving av bygg E på Etterstad VGS. Byggherre var Undervisningsbygg. Bygget skulle rives som et første ledd i planene om å bygge et nytt og større skolebygg. I tillegg til helriving av skolebygget, inkluderte prosjektet spunting for å hindre utglidning av masser fra gang og kjørevei, samt omlegging av en offentlig vannledning. Det var også store mengder asbest i bygget som måtte saneres.

Problemstilling

Bygget skulle rives samtidig som resten av skolen var i full drift. Dette innebar sikkerhetsutfordringer med stort antall skole elever tett innpå byggeplassen ved inn og utkjøring av lastebiler. Boligblokkene på Etterstad lå også nærme bygget, og det måtte taes hensyn til støv og støy mot naboene.

Byggets var vegg-i-vegg mot annet skolebygg som ikke skulle rives og det måtte rives forsiktig og taes hensyn til eventuell endret stabilitet av bygg av dette. Gavl veggen til bygget, med nedkjøringsrampe til underetasjen var tett opp mot fortau og bilvei, og hadde støttefunksjon mot løsmassene under asfalten. Her var det også store mengder teknisk infrastruktur, som sto i fare for å rase ut om veggen ble fjernet uten ny sikring.

Prosjektløsning/resultat

For å minimere risikoen ved inn-/uttransport var det alltid vaktmann tilstede, i tillegg til at skolen på forhånd ble varslet ved større mengder trafikk. Det var mye åpent landskap rundt bygget hvor vinden blåste godt, så for å redusere støvspredningen ble det brukt vannkanon på all betongriving samt satt opp et 3meter høyt flettverksgjerde med duk mellom byggeplassen og nabobebyggelsen. Betong elementer som skulle rives tett innpå eksisterende bebyggelse ble forsiktig veltet inn mot byggegropa, for så å knuses opp i god avstand fra nabobygget.
Mot gang og bilveien ble det etter noe endret prosjektering utført en kombinasjon av spunting, og forankring av eksisterende betongvegg til fjell for å sikre veien mot utglidning inn i byggegropa.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.