Prosjekter

Kjøpesenter

10.03.2015
Ski Storsenter    Veidekke
Aker Brygge, Holmensgt.7  Seltor Øst
Aker Brygge, Kai bygg 1   Bundebygg
Steen & Strøm                      Veidekke
Tveita Senter                         AF
Sandvika Storsenter              JI Bygg
Lillestrøm Senter                   Skanska
Lillestrøm Senter                   Hent
OBS City Syd, Trondheim Hent
Lambertseter Senter     Skanska
Bekkestua Senter NCC
Veitvet Hent
Kolsås Senter    Seltor

Skoler

10.03.2015
Bøler skole S – Bygg
Langseth skole                   Hagen og Godager
Tokerud skole   Hent
Østensjø skole                   JI Bygg
Gamle Løren skole OBAS Øst
Sofienberg skole Backe
Sogn studentby                  Undervisningsbygg
Ski VGS  JI Bygg
Stokkan skole    Hent
Lambertseter VGS           PA Entreprenør
Hønefoss VGS    Reinertsen
Gan skole Hent
Ammerud skole Oslo Kommune

Vernede bygg / fredede omgivelser

10.03.2015
Domus Akademica Skanska
Domus Media    Statsbygg
Domus Aula        Skanska
Inkognitogt. Statsministerboligen Statsbygg
Det Kongelige Slott Skanska
Observatoriet   Statsbygg
Høyesterettsbygningen                Multi bygg
Hotell 33 Aspelin Ramm
Blitzhuset             JI Bygg
Arkitektmuseet                 Statsbygg
Akersgata 51      Entra
Middelthuns gt. NHO

Sykehus, sykehjem og omsorgsbygg

10.03.2015
Ahus Helse Sør-Øst
RIT Helse Midt-Norge
Ullevål Sykehus                                  Hent
Nordlandssykehuset Hent
Aker Sykehus      PEAB
Sunnås Sykehus Hent
Diakonhjemmet Multibygg
Haukland Sykehus Helse Vest
Gjerdrum bo- og behandlingssenter Agathon Borgen
Lovisenberg Sykehus     Eide Entreprenør
Ullerntunet Omsorgsbygg oslo KF
Solvik bo- og behandlingssenter Hent
Høyås Ove Skår

Industri

10.03.2015
Søderberg-anlegget i Årdal Hydro
Norferm Tjeldbergodden SL Maskin / Statoil
ORV Longyearbyen         Store Norske Gruvekompani

Borettslag

10.03.2015
Nordseter S – Bygg
Bakkehaugen Multibygg
Vallhall S – Bygg
Bjørnheim S – Bygg