Tekniske dataark

TK-01 Asbestsanering

06.03.2015

TK-02 Betongsaging og kjerneboring

06.03.2015

TK-03 Brann- og Katastroferiving

06.03.2015

TK-04 Brokk - Rivingsrobot

06.03.2015

TK-05 Bygglogistikk

06.03.2015

TK-06 Helriving

06.03.2015

TK-07 Innvendig riving - Rehabriving

06.03.2015

TK-08 Miljøsanering

06.03.2015

TK-10 Mugg-og Soppsanering

06.03.2015

TK-11 Rådgivning og miljøkartlegging

06.03.2015