Kontaktpersoner

Avdeling Rådgivning

19.10.2016
Avdelingsleder Said Moqim Bani Hashem E: said@r3.no T: 950 82 879
Senior miljørådgiver Svein Johansen E: sj@r3.no T: 23 03 53 50
M: 950 00 218
Miljørådgiver Stian Amundsen E: sa@r3.no T: 469 37 108
Miljørådgiver Haider Almudaffar E: haider@r3.no T: 23 03 53 59
M: 908 48 331
Miljørådgiver Anne Josephine W Rutherford E: ajr@r3.no T: 415 25 543

Avdeling Service og sanering

03.03.2015
Serviceprosjekter Odd Martin Sand E: sand@r3.no
T: 982 82 343 
Sanering Stephan Mejdell E: sm@r3.no T: 982 82 332
Bor og sag Ole Gunnar Brigsted E: ogb@r3.no T: 982 82 318

Avdeling Riving

03.03.2015
Kalkulasjon Thorleif Østmoe E: thorleif@r3.no T: 982 82 344
Helriving / maskiner Ole Martin Skoga E: oms@r3.no T: 982 82 301

Avdeling Drift

Driftssjef Dag Tony Ludvigsen E: dtl@r3.no T: 23 03 53 50
M: (+47) 952 86 525
Serviceassistent Line Ludvigsen E: ll@r3.no T: 23 03 53 50
M: (+47) 982 82 315

Avdeling Drammen

03.03.2015
Prosjektleder Linda Bjelde E: linda@r3.no  T: 404 02 784

Avdeling Rudshøgda

03.03.2015
Prosjektleder riving og sanering Bergfinn Alund E: bergfinn@r3i.no  T: 950 84 107
Prosjektleder bor og sag Kristoffer Vasenden E: kristoffer@r3.no T: 482 65 449

Kontaktperson Trondheim/Trøndelag

15.05.2017
Kontaktperson Odd P. Børde E: opb@r3i.no  T: 900 77 444