R3 Entreprenør

R3 er det nye navnet til Norsk Gjenvinning Entreprenør AS og 13-Gruppen AS.

NGE og 13-Gruppen ble samlet i det som nå er R3-konsernet i oktober 2014. Samlet utgjør vi en av de største enhetene i Norge innenfor miljørådgivning, riving, miljøsanering, betongsaging og kjerneboring. Vi utfører prosjekter over hele landet og er representert med kontorer i Oslo, Drammen, Skien og Rudshøgda.

Siden 90-tallet har selskapet vært pådrivere for utvikling av regelverk, standarder og beste praksis knyttet til arbeidsmiljø, forurensing og materialgjenvinning i bransjen. Vi prioriterer alltid sikkerhet først, og legger stor vekt på målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Vi er dedikert til å levere i henhold til våre kunders forventninger, og i samsvar med våre interne kvalitetskrav og offentlige krav og forskrifter.

Vår historie

Rivningsspesialisten AS ble etablert i 1994, skiftet navn til Veolia Miljø Entreprenør AS 1. desember 2007 og til Norsk Gjenvinning Entreprenør AS i mai 2011.

Tretten Betongsaging AS ble etablert i 1990 og skiftet navn til 13-Gruppen AS i februar 2013.

Fra mars 2015 endrer selskapene navn til R3 Entreprenør AS og R3 Entreprenør Innland AS. Selskapene eies av R3 Entreprenør Holding AS. Majoritetseier med 77,5 prosent er Norsk Gjenvinning Norge AS.

Mål og visjoner

R3 skal levere den høyeste grad av kvalitet til fornøyde ansatte, solide partnere og tilfredse kunder som skal oppleve at deres prosjekt blir ivaretatt på den mest effektive og miljøvennlige måten med fokus på HMS, kvalitet, tid og økonomi.

Les mer ›

Godkjenninger

Våre ansatte har lang erfaring innen riving og miljøsanering. For å være ledende i markedet er det nødvendig med kontinuerlig kursing og opplæring. Videreutvikling av metoder og videreutdanning av de ansatte er derfor høyt prioritert.

Les mer ›

Ledige stillinger

R3 søker alltid dyktige medarbeidere, spesielt innenfor prosjekt- og anleggsledelse og miljøsanering.

Les mer ›