Riving

R3 har ansatte med lang erfaring innen riving. Vi utfører alle typer rivingsoppdrag, fra selektiv riving av mindre konstruksjoner til helriving av bygg for entreprenører, offentlig sektor, annet næringsliv og private.

Helriving

Omfatter komplett fjerning av bygg- og anleggskonstruksjoner. Alt fra små garasjer til store industrianlegg. Helriving har følgende hovedprosesser:

  • Miljøkartlegging
  • Avfallsplan
  • Søknad til plan- og bygningsmyndighetene
  • Miljøsanering
  • Selektiv riving / rensk av lette konstruksjoner 
  • Fjerning av bærende konstruksjoner

Vår maskinpark dekker behov fra de minste oppdrag til prosjekter hvor det trengs arbeidshøyder på maskin som er 27 meter. Vi har systemer og rutiner som gjør at oppdragsgivere kan føle seg trygge på at arbeidene utføres på en slik måte at sikkerhet for personer, gjenstander og miljø ivaretas på en best mulig måte. Ved ekstreme høyder eller spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner, kan også fjernstyrte roboter benyttes til helriving.

Vi har en rekke store referanseprosjekter knyttet til helriving, men av de mest kjente kan nevnes: Søderberg anlegget ved Hydro Årdal, Ahus og Bislett stadion. 

Innvendig riving

Rehabiliteringsriving kan være enkel rensk av lokaler, til kompliserte arbeider hvor for eksempel kun deler av av bygningen skal stå igjen. Ofte arbeider vi inne i kompliserte områder med verneverdige bygningsdeler eller tekniske anlegg i drift. Vi har spesialmaskiner tilpasset innvendige arbeider og dyktig mannskap som hurtig og sikkert, gjennomfører store oppdrag.

Vi har referanseprosjekter fra en rekke av de mest kompliserte innvendige rehabiliteringsoppdrag i Norge, som på det Kongelige Slott, Nasjonalbiblioteket, Postgirobygget og Akersgata 34-36.

TK-03 Brann- og Katastroferiving

TK-06 Helriving

TK-07 Innvendig riving - Rehabriving