Miljøsanering

Miljøsanering inngår nesten alltid i rive- og rehabiliteringsarbeider. Giftige stoffer som avdekkes ofte er PCB, ftalater, flammehemmere, forurenset betong/tegl, asbest og tungmetaller. Alle materialer som inneholder giftige stoffer og farlig avfall krever spesielle tiltak både med tanke på å ivareta arbeidsmiljø og verne ytre miljø.

R3 har bred erfaring med sanering av farlig avfall. Årlig utfører vi ca. 250 oppdrag med sanering av asbest, mugg og sopp og PCB.

Selskapet har høy kompetanse innenfor miljøsanering. Vi har sanerere med flere 10 års fartstid. Vi har også prosjektledere og anleggsledere med lang erfaring innen praktisk sanering og løsningsorientert når det kommer til den økonomiske riktige løsningen. Dette varierer fra enkle små oppdrag til prosjekter som strekker seg over lange perioder.

Som oppdragsgivere kan nevnes store eiendomsbesittere, entreprenører, private byggherrer og selvfølgelig stat og kommuner. R3 opererer over hele landet med konkurransedyktige priser.

Bestilling og forespørsler

Kontakt oss:
miljosanering@r3.no

For kartlegging og miljøsaneringsrapport - kontakt rådgivningsavdelingen:
R3 - Rådgiving

TK-01 Asbestsanering

TK-05 Bygglogistikk

TK-08 Miljøsanering

TK-10 Mugg-og Soppsanering