Betongsaging og kjerneboring

Vi har utstyr for alle typer arbeider innen kjerneboring og betongsaging. 

Vi kan utføre alt fra små hull i vegger eller dekker, til nedsaging av store grove betongkonstruksjoner. Både wiresager og betongsager kan benyttes til å sage store konstruksjoner i biter. Disse kan også benyttes for å dele konstruksjoner.

Store rehabiliteringsprosjekter innebærer ofte kjerneboring for nye tekniske anlegg og betongsaging for å etablere åpninger til heiser, trapper og sjakter. Kjerneboring og saging blir også brukt på nybygg for tekniske anlegg og sjakter.

Vi har en rekke store referanseprosjekter knyttet til boring og saging, men av de mest kjente kan nevnes: Deling av den gamle fasaden på Postgirobygget, slik at bygget nå ser ut som to blokker. 

TK-02 Betongsaging og kjerneboring